کد خبر:  22 تاریخ انتشار: 00:00 - 1398/08/06 تعداد بازدید: 36

برنامه کلاسهای زبان در نیمسال اول 98-99

نام دوره روزهای برگزاری ساعت کلاس نام مدرس
FUNDAMENTALS  A یکشنبه  و سه شنبه 17 تا 18.30 خانم مرتضوی
FUNDAMENTALS  B شنبه  و دوشنبه 15 تا 16.30 آقای حسینیان
آمادگی برای آزمون های
UMET, TOLIMO, MSRT
شنبه  و دوشنبه 16.45 تا 18.15 آقای حسینیان
FUNDAMENTALS  B
مختص اعضای هیات علمی
شنبه  و دوشنبه 18.30 تا 20 آقای حسینیان
TOP NOTCH 1 B یکشنبه و سه شنبه 15.45 تا 17.15 آقای شعبان پور
TOP NOTCH 3 B یکشنبه و سه شنبه 17.15 تا 18.45 آقای شعبان پور
آمادگی برای آزمون های
IELTS, TOEFL
یکشنبه وسه شنبه 18.45 تا 20.15 آقای شعبان پور