کد خبر:  20 تاریخ انتشار: 09:02 - 1397/07/25 تعداد بازدید: 273

اعلام زمان تعیین سطح

به دلیل مصادف شدن امتحان تعیین سطح کلاسهای زبان مرکز آموزشهای آزاد و الکترونیکی دانشگاه با کنفرانس بین المللی آموزش زبان انگلیسی؛ لذا آزمون تعیین سطح  در تاریخ 28/7/97 به شرح ذیل برگزار می گردد.
تاریخ تعیین سطح کلاسهای زبان : روز شنبه 28 مهرماه 1397
 
متقاضیان دوره‌های ترمیک : ساعت 9 صبح
متقاضیان دوره‌های بحث آزاد (Free Discussion): : ساعت 9 صبح
متقاضیان دوره بحث آزاد زبان فرانسه:  متقاضیان این دوره تعیین سطح ندارند و در سطح اول قرار میگیرند.
 
متقاضیان دوره های آمادگی آزمون‌های بین‌المللی (IELTS- TOEFL): : ساعت 13:30 بعد از ظهر
متقاضیان دوره های آمادگی آزمون‌های ملی (TOLIMO- MSRT-MCHE): : ساعت 13:30 بعد از ظهر