کد خبر:  18 تاریخ انتشار: 15:23 - 1396/09/25 تعداد بازدید: 407

دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی - نوگرایی دینی در اندیشه امام خمینی (ره)


احتراما به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه مازندران متقاضی شرکت در گارگاه های آموزشی دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی می رساند شروع ثبت نام از طریق سامانه دوره های مرکز آموزش آزاد دانشگاه از تاریخ 22/09/96  ساعت 8صبح  لغایت 4/10/1396 انجام خواهد شد.


کارگاه نوگرایی دینی در اندیشه امام خمینی (ره)  (مدت دوره: 16 ساعت، زمان برگزاری دوره 13 و 14 دیماه 1396،  مدرس آقای دکتر منصور میراحمدی)
شهریه دوره: رایگان

ساعت شروع دوره: 8:30 صبح می باشد.
مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی دانشگاه
 
 tc.umz.ac.ir