اخبار و اطلاعیه


لغو کارگاه مالکیت فکری در پژوهش

به اطلاع آن دسته از اعضای محترم هیات علمی که در کارگاه مالکیت فکری در پژوهش ثبت نام نموده اند می رساند که به علت عدم حضور مدرس دوره در تاریخ از قبل مشخص شده، این دوره لغو می گردد.


کارگاه تحلیل استراتژیکی محیط اقتصاد ملّی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند که دوره معرفتی تحلیل استراتژیکی محیط اقتصاد ملّی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، برای اعضای محترم هیات علمی دانشگاه مازندران رایگان است. و نیازی به پرداخت هزینه نیست. مبلغ ذکر شده برای همکاران از سایر دانشگاه ها است.


چاپ گواهینامه های حضور در دوره ها

به استحضار کلیه شرکت کنندگان در دوره های مختلف مرکز آموزش های آزاد دانشگاه مازندران می رساند که گواهی شرکت در دوره از پروفایل هر کاربر قابل دسترسی است.