اخبار و اطلاعیه


اعلام زمان تعیین سطح

به دلیل مصادف شدن امتحان تعیین سطح کلاسهای زبان مرکز آموزشهای آزاد و الکترونیکی دانشگاه با کنفرانس بین المللی آموزش زبان انگلیسی؛ لذا آزمون تعیین سطح در تاریخ 28/7/97 به شرح ذیل برگزار می گردد. تاریخ تعیین سطح کلاسهای زبان : روز شنبه 28 مهرماه 1397


برگزاری دوره‌های آموزش زبان انگلیسی

به اطلاع کلیه مشتاقان فراگیری زبان خارجی می‌رساند که مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه مازندران با همکاری گروه زبان انگلیسی برگزار می کند: دوره های ترمیک - دوره‌های بحث آزاد - دوره های آمادگی آزمون‌های ملی و بین‌المللی زبان انگلیسی - مکالمه زبان فرانسه شروع ثبت نام: 7 الی 24 مهرماه 1397 آزمون تعیین سطح: 25 و 26 مهرماه 1397. شروع کلاس‌ها: 28 مهرماه 1397 ثبت نام: http://tc.umz.ac.ir


چاپ گواهینامه های حضور در دوره ها

به استحضار کلیه شرکت کنندگان در دوره های مختلف مرکز آموزش های آزاد دانشگاه مازندران می رساند که گواهی شرکت در دوره از پروفایل هر کاربر قابل دسترسی است.