اخبار و اطلاعیه


برگزاری کارگاه توانمندسازی آزمون سازی در مودل به صورت وبینار

مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی دانشگاه از سری دوره های دانش افزایی و توانمندسازی کارگاه آزمون سازی در مودل را به صورت وبینار برگزار می نماید.حضور اعضای محترم هیات علمی و مدرسان مدعو دانشگاه ها در کارگاه بلامانع ولی ثبت نام الزامی است. به شرکت کنندگان در این دوره گواهی نامه اعطاء می گردد.